EXPERTIS

Våra klienter är

  • företag,
  • chefer och
  • arbetstagare.

Vi har hög kompetens inom alla delar av tysk och europeisk arbetsrätt och näraliggande rättsområden.

Inom arbetsrätt företräder vi engagerat era intressen både utomprocessuellt och inför domstol.

Vi är bland annat ackrediterade vid alla arbetsdomstolar i Tyskland.

Behöver ni juridisk hjälp med akuta arbetsrättsliga problem på företaget? Planerar ni att göra personalförändringar och behöver juridisk rådgivning i samband med detta? Har ni behov av arbetsrättslig rådgivning för att förbereda och genomföra en omorganisation eller företagstransaktion?

Boka ett inledande samtal där vi kan klarlägga era behov och ta fram en strategi för lösning.

Anställningsvillkoren för en styrelseledamot, företagsledare eller chef är inte desamma som i ett vanligt anställningsavtal. En större frihet i arbetet går ofta hand i hand med ett sämre juridiskt skydd.

Vi ger råd till styrelseledamöter, företagsledare och chefer i alla juridiska angelägenheter kopplade till deras anställning inklusive lön, andra ersättningsdelar och pension.

De flesta arbetstagare kommer till oss för att de har fått en uppsägning som de vill överklaga. Vi företräder då deras juridiska intressen gentemot arbetsgivaren.

Men vi har även lång erfarenhet av och hög kompetens i alla andra frågor som rör anställningen – från anställningsavtal till övertalighet.