ARVODE

Vi vet att arvodesfrågor och frågan om eventuella andra kostnader (t.ex. domstolskostnader) är viktig för våra klienter. Detta är därför en viktig del av samtalet innan vi tar uppdraget.

I regel debiterar vi per timme nedlagd tid (timarvode). För arbetstagare debiterar vi även enligt den tyska advokatarvodeslagen (RVG). I de fall där detta passar kan även en schablonsumma eller ett framgångsarvode bli aktuellt.