ULF LOHRUM: T +49 30 3406039-11 | E ulf.lohrum@weisslohrum.de || ROLAND WEISS: T +49 30 3406039-12 | E roland.weiss@weisslohrum.de | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ
ARVODE2017-08-22T09:54:30+00:00

ARVODE

Vi vet att arvodesfrågor och frågan om eventuella andra kostnader (t.ex. domstolskostnader) är viktig för våra klienter. Detta är därför en viktig del av samtalet innan vi tar uppdraget.

I regel debiterar vi per timme nedlagd tid (timarvode). För arbetstagare debiterar vi även enligt den tyska advokatarvodeslagen (RVG). I de fall där detta passar kan även en schablonsumma eller ett framgångsarvode bli aktuellt.